Professor in Cultural Learning – University of Aarhus – Denmark

De hellige konger i Cameroun (1989)

Download: Download publication

Abstract

Ideen om kongen som en særlig »hellig « person kendes helt tilbage fra
oldtidens Egypten. Den er stadig udbredt i store dele af Afrika, også selv om
det her ofte drejer sig om kongeriger – eller høvdingedammer – a f betydelig
mindre format. Tidligere kaldtes disse for »gudekongedammer«, hvilket dog
er misvisende, da kcngen ikke er genst an d for egentlig tilbedelse; han er
snarere det samlende symbol for samfundet og garant fo r d et s ve lfrer d . I
artikIen skildres en audiens hos kongen a f ns o, en undergruppe af tikar-folket
i d et ve stlige Cameroun.

[spiderpowa-pdf src=”http://cathrinehasse.com/wp-content/uploads/2014/05/jordens-folk.pdf”]