Professor in Cultural Learning – University of Aarhus – Denmark

Kulturpsykologi – kulturens rolle (2008)

Download:Download publication

Abstract

Alt mens kultur spiller en stadig større rolle i videnssamfundet og det globale samfunds kulturmoder, bliver vi bevidste om, hvor komplekst og vanskeligt det er at give en klar definition. Kulturpsykologi – kulturens rolle gennemgår det nye tværvidenskabelige felt kulturpsykologi, der omfatter forskelli ge discipliner som psykologi, antropologi og filosofi. Bogen diskuterer, hvorledes kulturpsykologien er et opqør med tidligere forstilelser af psyken og viser forskellige kulturpsykologiske teoriers potentialer og problemer ud f ra ko nkrete eksempler. Bogen er opdelt i kapitle r om hvad ku ltur er, ikke-videnskabelige og videnskabelige kult urbegreber, kulturen i psyken, internalisering, mediering gennem artefakter, organiseri ng af viden og kulturel viden.

[spiderpowa-pdf src=”http://cathrinehasse.com/wp-content/uploads/2014/05/kulturpsykologi.pdf”]