Professor in Cultural Learning – University of Aarhus – Denmark

Videnskabens drivkraft (2001)

Download: Download publication

Abstract

Hvad er drivkraften bag fysikvidenskaben? Et igangvrerende
forskningsprojekt bruger livshistorier til at belyse, hvilke
erkendelsesinteresser der driver den fysiske forskning.
Meget tyder på, at en stigende pavirkning fra medieindustrien
og et voksende pres for at legitimere sin forskning er
veesent liqe drivkrrefter.

[spiderpowa-pdf src=”http://cathrinehasse.com/wp-content/uploads/2014/05/humanoira.pdf”]